LINKSMAKALNIO VANDENS NUGELEZINIMO STOTIS

2008m SPALIO MĖN. 16D. PRADĖJO VEIKTI LINKSMAKALNIO VANDENS NUGELEZINIMO STOTIS

Siekiant pagerinti geriamo vandens kokybę Linksmakalnio gyvenvietėje 2006 m Kauno raj. Savivaldybė skyrė lėšas vandens nugeležinimo stoties projektavimui. Atlikus projektavimo darbus 2008m buvo skirtos lėšos projekto igyvendinimui. 2008m liepos mėn. Kauno rajono savivaldybės įmonė UAB,,GABUVA,, kuri yra vandens tiekėja , organizavo nugeležinimo stoties statybos darbus.

Darbus atliko UAB ,,PIREKA,, iš Vilniaus, direktorius Linas Piliponis

Šiuo metu nugeležinimo stotyje atliekami paleidimo – derinimo darbai, vandens kokybės laboratoriniai tyrimai. Užbaigus paleidimo—derinimo darbus vandens nugeležinimo stotis bus priduota eksplotacijai. Vandens kokybė jau dabar akivaizdžiai pagerėjo.

Linksmakalnyje 2007m. rudenį įrengti nauji nuoteku valymo įrengimai, kurie priduoti eksplotacijai 2008m pavasarį.

Tikimės ,kad Linksmakalnio gyventojai gers kokybišką vandenį .

Rašyti komentarą