2010 Vasario 16

Valstybines – savo tautos šventes švęsti reikia savo miestelyje – toks mano įsitikinimas. Ne į sostinę lėkti, net ne į Karo muziejaus sodelį, kur garbių svečių iškilmingos kalbos, įžymių žmonių sveikinimo žodžiai persipina su įspūdingomis pramogomis. Čia, savo mažame miestelyje, sukurti šventę ar bent joje dalyvauti-kiekvieno susipratusio piliečio pareiga. Kiek kartų teko dalyvauti Linksmakalnio kultūros centro organizuojamuose renginiuose, grįžtu iš jų parsinešdama šviesos, jaukumo, dvasinio artumo. Nelengva šito pasiekti valstybinių švenčių minėjimuose: žmonėms įgrysta trafaretiški pranešimai, oficialios sveikintojų kalbos, ilgi valdžios atstovų monologai. Nieko atgrasesnio nesugalvosi, ypač jaunimui. Aidai Žvirblienei, Linksmakalnio kultūros centro direktorei, ir Vaclovui Žvirbliui, miestelio seniūnui, sekasi sukurti šventišką, kultūringai pakilią nuotaiką, parengti kuklią, bet menišką programą.

Šios Vasario 16-osios šventės metu, sveikindamas susirinkusius linksmakalniečius, V.Žvirblis kvietė optimistiškiau žvelgti į ateitį, mažiau verkšlenti, dejuoti, daugiau veikti, pradėti nuo savo kiemo, nuo savo laiptinės. Ir iš tiesų, miestelis, nepaisant krizės sunkumų, gražėja ir švarėja: genėjami medžiai, senieji, pavojingi užgriūti- pjaunami, valomi brūzgynai, sutvarkytas gatvių apšvietimas.

Šios datos reikšmę priminė Linksmakalnio kultūros centro meno vadovė Daiva Nastuzinienė, jos vadovaujamas vokalinis mergaičių ansamblis padainavo keletą dainų, o šokių vadovės Nijolės Čekauskienės disko šokėjos, pasivadinusio „Astros“ vardu, linksmino nuotaikingais sportiniais šokiais. Su menine programa labai derėjo dailininko Juozo Vaičionio Lietuvos peizažų paroda.

Po šilto Vasario 16-osios visi buvo pakviesti prie Užgavėnių laužo, kur Kanapinis su Lašininiu jau svilino blynus, o persirengėliai linksmai ėjo ratelius ,skambant nuotaikingai muzikai.

Regina Jasukaitienė

Rašyti komentarą