Viešieji pirkimai

Linksmakalnio kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės yra paskelbtos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu:

Adresas ruošiamas